Meteorologija

“Anticiklonalni greben”?

06.11.2010.

Malo meteo terminologije. Upalo mi u oči da iz PMC Split vrlo često spominju nekakav “anticiklonalni greben“. Nije baš najjasnije je li ovakav izraz smislen. Evo razloga zbog kojih smatram da je termin “anticiklonalni greben” besmislen.

Prvo, nije najjasnije misle li PMC-ovci na greben u smislu polja povišenog geopotencijala, odnosno apsolutne topografije, ili misle na “anticiklonalno polje izduženog oblika izobara” na prizemnoj karti tlaka kao što se navodi u (nekoj) literaturi. Po mom sudu, greben bi trebao predstavljati područje višeg geopotencijala nego je u njegovoj okolini, tako da u 3-D prikazu izobarnih ploha tvori upravo to – greben – konveksno područje izobarnih ploha, za razliku od doline koja je konkavno područje geopotencijala (apsolutne topografije).

Međutim, ovo uopće nije problem koji me muči, već nešto sasvim drugo. Pitam se kad čujem izraz “anticiklonalni greben”; zbog čega onda PMC-ovci ne kažu “ciklonalna dolina” već kažu – kako i jest ispravno – “dolina”? Kao što dolina ne može biti anticiklonalna, niti greben ne može biti ciklonalan, pa je potpuno besmisleno i suvišno dodavati pridjev “anticiklonalni” u terminu greben. To je potpuno jednako kao da kažemo “padat će mokra kiša”, naravno da je kiša mokra, to ne treba reći. Ako se varam, riječ je o pleonazmu, tj. gomilanju nepotrebnih riječi istog značenja.

Minus za PMC Split!

Nor’Wester Prediction Index

04.07.2010.

Indeksi stabilnosti atmosfere koji služe evaluaciji vjerojatnosti nastanka grmljavinskih oluja doista su brojni, no ozbiljne studije pokazuju kako je vrlo mali broj njih zaista uspješan u predviđanju pojave olujnih atmosferskih tvorevina. Kod primjene ovakvih produkata javljaju se i dva nezavisna problema koji kompliciraju stanje, a vezana su uz poznavanje vrijednosti indeksa stabilnosti. U slučaju njihovog mjerenja putem radiosondaže, problem nastaje u lošoj prostornoj pokrivenosti radiosondažnim postajama što uzrokuje nepoznavanje točnih vrijednosti indeksa u području nastanka oluje. U slučaju simulacije stanja pomoću regionalnih modela atmosfere, redovito nastaju greške u proračunima zbog čega predviđeni indeks može znatno odstupati od stvarne vrijednosti. Ipak, statističkim metodama se ovi problemi mogu donekle ukloniti, pa se tako pokazalo da je tek manji broj indeksa zaista upotrebljiv u prognostičke svrhe.

Read more »