Linux

Rekurzivno editiranje po direktorijima (linux)

04.03.2014.

Recimo da imate vrlo veliki broj direktorija i u njima velik broj datoteka. Vi želite, npr. izbrisati sve pdf datoteke iz svih direktorija. Ništa lakše!

find /staza/do/top/direktorija -name ‘*.pdf’ | xargs rm

Job done ;)

Naredba rpl spašava dan!

24.09.2013.

Zamislite situaciju gdje ste otkrili kako se napravili istu pravopisnu ili bilo kakvu grešku u sintaksi u cijelom nizu datoteka. Još gore, ako su te datoteke porazbacane u hijerarhiji direktorija i ne znate u kojim se sve datotekama i direktorijima greška nalazi. Koliko vam vremena treba da ispravite problem? Lukaviji će zasigurno napisati shell skriptu koja će rekurzivno tražiti kroz direktorije sve datoteke koje sadrže odgovarajući string i tad pomoću sed naredbe mijenjati sadržaj u ispravan. Manje lukavi će možda upotrijebiti naredbu grep da bi locirali sve datoteke koje je potrebno editirati nakon čega će u tekst editoru obaviti korekcije.

Srećom, postoji i još lakše, gotovo genijalno jednostavno rješenje. Ono se krije u naredbi rpl.
Read more »

Promjena stringa u mnogo datoteka odjednom

11.12.2012.

Danas donosimo vrlo kratki tutorial, koji pokazuje kako možete promijeniti postojeći string u novi, automatski u svim datotekama unutar direktorija, odjednom. Za to ćemo koristiti jednostavnu bash skriptu, a posao će odraditi sed.

Read more »

hidepid: skrivanje procesa drugih sistemskih korisnika na linuxu

22.06.2012.

U novom linux kernelu verzije 3.3 dodana je funkcija koja omogućuje mountanje procfs-a na način da se sistemskim korisnicima ne prikazuju procesi drugih korisnika u sustavu. U tom slučaju, samo root i grupa kojoj damo ovlasti, mogu vidjeti procese drugih korisnika. Nova funkcija je jednostavna ali i vrlo efektna, i ne samo da može poboljšati sigurnost i privatnost korisnika sustava, već uvodi i vizualnog reda u defaultni output top, ps i drugih naredbi za prikazivanje procesa.

Read more »

Kad se ssh konekcija smrzne iz čista mira…

15.02.2012.

Jeste li imali problem da vam se ssh konekcija odjednom smrzne iz nepoznatog razloga? To će se redovito dogoditi ako vas ISP prespoji i promijeni vam IP adresu, ali što kad se smrzavanje dogodi bez ikakvih pucanja veze? Možda ste primjetili da se to događa kad je vaša ssh konekcija neko vrijeme neaktivna, i kad se vratite natrag ona više ne reagira… kako doskočiti ovom problemu?

Read more »

vnstat na Centos-u i problem s dozvolama

17.11.2011.

Mali problem mi se ovih dana pojavio na dvije instalacije Centos 6 pri pokušaju pokretanja vnstat programa za praćenje količine mrežnog prometa. vnstat se pokreće svakih 5 minuta preko cron job-a, ažurirajući svoju bazu. Problem koji se pojavio vezan je uz dozvole; naime, vlasnik procesa kojim se pokreće vnstat kroz cron je nobody, dok je datoteka baze /var/lib/vnstat/venet0 (ili koja vam već bude) u vlasništvu root-a, zbog čega nije bilo moguće zapisivanje u nju.

Problem je trivijalno riješiti promjenom vlasništva na datotekama baze:

chown nobody:nobody /var/lib/vnstat/*