Daily Archives: 30.09.2014.

Editiranje nginx vhost.conf datoteke

30.09.2014.

Ako koristite nginx kao web server i često manualno mijenjate konfiguraciju hostanih domena, ova mala skripta će vam olakšati posao. Umjesto otvaranja konfiguracijske datoteke u editoru, spremanja iste i konačno ponovnog učitavanja iste u nginx server, možete sve komande smjestiti u svojevrsnu skriptu koja će veći dio posla odraditi umjesto vas. Naravno, editiranje same konfiguracijske datoteke je još uvijek vaš posao.

Read more »