Daily Archives: 04.03.2014.

Rekurzivno editiranje po direktorijima (linux)

04.03.2014.

Recimo da imate vrlo veliki broj direktorija i u njima velik broj datoteka. Vi želite, npr. izbrisati sve pdf datoteke iz svih direktorija. Ništa lakše!

find /staza/do/top/direktorija -name ‘*.pdf’ | xargs rm

Job done ;)