Daily Archives: 22.06.2012.

hidepid: skrivanje procesa drugih sistemskih korisnika na linuxu

22.06.2012.

U novom linux kernelu verzije 3.3 dodana je funkcija koja omogućuje mountanje procfs-a na način da se sistemskim korisnicima ne prikazuju procesi drugih korisnika u sustavu. U tom slučaju, samo root i grupa kojoj damo ovlasti, mogu vidjeti procese drugih korisnika. Nova funkcija je jednostavna ali i vrlo efektna, i ne samo da može poboljšati sigurnost i privatnost korisnika sustava, već uvodi i vizualnog reda u defaultni output top, ps i drugih naredbi za prikazivanje procesa.

Read more »