Day: July 27, 2010

Bandwidth problem #2

Nakon onemogućavanja hotlinka, pronašao sam još jedan razlog enormnom povećanju prometa na našem web serveru. Od danas više nema skidanja naših tar.gz arhiva, barem ne na ovaj način. Sorry.