Daily Archives: 04.07.2010.

Nor’Wester Prediction Index

04.07.2010.

Indeksi stabilnosti atmosfere koji služe evaluaciji vjerojatnosti nastanka grmljavinskih oluja doista su brojni, no ozbiljne studije pokazuju kako je vrlo mali broj njih zaista uspješan u predviđanju pojave olujnih atmosferskih tvorevina. Kod primjene ovakvih produkata javljaju se i dva nezavisna problema koji kompliciraju stanje, a vezana su uz poznavanje vrijednosti indeksa stabilnosti. U slučaju njihovog mjerenja putem radiosondaže, problem nastaje u lošoj prostornoj pokrivenosti radiosondažnim postajama što uzrokuje nepoznavanje točnih vrijednosti indeksa u području nastanka oluje. U slučaju simulacije stanja pomoću regionalnih modela atmosfere, redovito nastaju greške u proračunima zbog čega predviđeni indeks može znatno odstupati od stvarne vrijednosti. Ipak, statističkim metodama se ovi problemi mogu donekle ukloniti, pa se tako pokazalo da je tek manji broj indeksa zaista upotrebljiv u prognostičke svrhe.

Read more »