Verzioniranje Crometeo WRF modela

Treba razjasniti razloge i princip dodjeljivanja verzija Crometeo WRF modelu. Naš WRF model je trenutačno u verziji NMM/ARW jezgre 3.1.1, međutim naša interna nomenklatura ga naziva “Crometeo WRF 2010.5“. O čemu je riječ? Naime, da bi se lakše pratile promjene koje se događaju prilikom raznih zahvata u cilju poboljšanja modela, u slučaju većih intervencija kao što su npr. unaprijeđenje hardvera, promjena domena modela, promjena verzije jezgre modela i sl., mi mijenjamo internu oznaku  modela. Verzioniranje se radi na principu “godina.mjesec” u trenutku puštanja u operativu. Znači da je verzija koja je puštena u pogon u svibnju 2010. godine, dobila oznaku 2010.5.

Leave a Reply